Petro Lutsyshyn

Logo design

Логотип для орагнізатора подій та ведучого весіль у класичному традиційному стилі